Less waste: W czasach kwarantanny i wszechobecnego plastiku

tekst: Agnieszka Bukowska dla Zwykłe Życie - zdjęcia: materiały prasowe 7 kwietnia 2020  Pan­de­mia, przy­mu­so­we za­mknię­cie w do­mu, do­dat­ko­we środ­ki ostroż­no­ści ma­ją­ce za­po­biec za­ka­że­niom oraz wid­mo kry­zy­su go­spo­dar­cze­go rzu­ca­ją no­we…

0 Komentarzy